Abuzuri Judecatori

Valeriu Stoica: „Numai Dumnezeu îi poate opri pe judecători”. Afirmație făcută cu ocazia unui interviu acordat de fostul ministru al Justiției, Valeriu Stoica, lui Mihai Tatulici.

 

     C.E.D.O.  a constatat că România, prin judecătorii Cărpiniș Petre-Dănuț (la fond) și Mateescu Andreea, Mărășoiu Nicoleta, și Stanciu Melania (în recurs), a încălcat dreptul la asociere al Asociației Victimelor Magistraților din România și alții în dosarul nr.98A/PJ/2005 al Jud. Sect. 4 Buc.                                                                                                    Despăgubiri: 2000 EURO.

C.E.D.O. a constatat că România, prin judecătorii Popa Semida, Roșu Elena și Tănăsescu Daniela Ileana, a încălcat dreptul la un proces corect (în termen rezonabil) în dosarul nr. 20190/3/2005 al T.B. Procesul a durat 7 ani și 4 luni.                                                                              Despăgubiri: 1800 EURO.

C.E.D.O. a constatat, în cauza 6773/02 Damian-Burueană și Damian c.România că România, prin judecătorii Eugenia Pușcariu, Eugenia Popa, Margareta Ionescu, Mihaela Tăbârcă, Raluca Moglan-Culea, Fulga Lungu, Dănuț Cornoiu și Elisabeta Ioanițiu, a încălcat prev. art. 3 și 6 par. 1 din Convenție.

S-au acordat despăgubiri pentru ambii reclamanți în cuantum de 38.000 de EURO.

În atenția d-lui Ministru al Justiției

Judecătoarea Stoica Monica Mirabela de la Jud.Sect. 2 Buc. a mințit în s.c. 2322/02.03.2017(dosar nr. 24056/300/2016) că „reclamanta nu a dovedit existența dreptului de coproprietate asupra imobilului” deși, la dosar,  contractul de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase, face dovada acestui drept de coproprietate.                           Vă întrebăm, de ce trebuie să facă apel reclamanta doar pentru că o judecătoare vrea să-și facă mendrele cu minciuni  în cauză ?                      A.V.M.R, 12.04.2017.

Domnule Ministru Tudorel Toader

În sfârșit, după 2 ani și 2 luni,  judecătoarele  Lupu și Tănăsescu de la Tribunalul București - Secția a IV-a civilă au catadicsit să redacteze hotărârea pronunțată  în apel în 13.02.2015 în dosarul nr. 36383/301/2011. Iată de ce, în urma deciziilor C.E.D.O. de la Strasbourg, plătim cu toții nesoluționarea cauzelor în termen rezonabil.

A.V.M.R., 08.05.2017

        Rubrica „ȘTIAȚI CĂ”

Doamnă Președintă a T.B. Laura Andrei, știați că judecătorii Tribunalului București nu cunosc termenul legal de redactare al hotărârilor ?

Iată, spre exemplu, că în cauzele 2373/300/2017 a Secției a V-a, respectiv 31461/3/2017 a Secției a II-a judecătorii nu au redactat hotărârea din 26 mai 2017, respectiv din 05.09.2017, deși acestea au ca obiect „ordonanță președințială”.

07.10.2017

Doamnă Președintă Laura Andrei, întrebați-o pe judecătoarea Segărceanu Doina de la Secția a II-a a T.B. ce a făcut cu dosarul 31874/3/2015 din 28 ian. 2016.

12.10.2017

În fine, judecătoarea Erdei Dana Veronica a catadicsit să redacteze încheierea din 05.09.2017 din dosarul T.B. 31461/3/2017 chipurile în 12.10.2017, adică cu 34 de zile peste termenul legal, fiind vorba de „ordonanță președințială”. Halal Justiție !  Iar din adresa de declinare a competenței nu rezultă data acestei adrese și nici numărul de file ale dosarului.

18.10.2017

Doamnă Președinte a Jud. Sect. 4 Buc., Mariana Feldioreanu, știați că judecătoarea Andreea Mihaela Bradu nu cunoaște că legea nu-i permite să amâne pronunțarea mai mult de 7 zile ?  Ori, judecătoarea Bradu, contrar prev. art. 260 alin.1 din vechiul C.pr.civ., în dosarul 5488/4/2008 a amânat pronunțarea încă 3 săptămâni peste termenul legal. Și asta în condițiile în care dosarul de fond „s-a soluționat în termenul rezonabil de  9 ani și 4 luni”.

28.10.2017

Domnule Ministru Tudorel Toader, vă dăm un exemplu de bătaie de joc la adresa justițiabililor: judecătoarele Mihaela Glodeanu și Manuela Aurora Guțu de la Curtea de Apel București și-au motivat abuziva decizie civilă nr. 4870/11.10.2017 dată în dosarul nr. 32621/3/2016, alături de alte „perle„, și cu următoarea aberație: „Criticile formulate de către apelanți, privind încălcarea disponibilității de către instanța de fond sunt întemeiate, dar nu în măsură să conducă la reformarea soluției”.

A.V.M.R., 05.11.2017.

D-nă Președinte a T.B., Laura Andrei, știați că judecătoarea Vișan Alexandra nu cunoaște că, în cazul ordonanței președințiale,  potrivit art. 999 alin.1 NCPC, apelul se declară în 5 zile de la comunicare, și nu de la pronunțare, în cazul în care părțile nu au fost citate. Este cazul dosarului nr. 31461/3/2017** al T.B.-secția a III-a.

A.V.M.R., 11.11.2017.